Informace a podmínky

Základní informace

Minimální doba nájmu jsou 3 dny (u 3denního zapůjčení účtujeme manipulační poplatek – 1 500 Kč vč. DPH, v případě delšího zapůjčení se poplatek neúčtuje).

Vratná kauce za obytný vůz činí 25 000 Kč (skládá se v hotovosti při převzetí vozidla).

Při odjezdu je potřeba mít uhrazené nájemné v plné výši (nájemné se z kauce neodečítá).

Vozidlo je nutno vrátit do 11:00 posledního dne nájmu. V opačném případě se nájemci započte další den nájmu.

Vozidlo je nutno vrátit majiteli v takovém stavu, v jakém jej nájemce převzal – uklizené, vyčištěné a nepoškozené. V případě, že nebude vozidlo řádně uklizeno si pronajímatel účtuje minimální poplatek 1 500 Kč (výše poplatku dle znečištění vozidla).

Ve vozidle je přísný zákaz kouření.

Domácí mazlíčci bohužel nejsou povoleni.

Limit najetých kilometrů: nájemce má v ceně vždy 1 050 km, v případě přejetí tohoto limitu se za každý další najetý kilometr účtují 4 Kč vč. DPH.

Vozidlo má sjednané havarijní pojištění: U každé škodné události, u které pojišťovna uhradí pronajímateli pojistné plnění v plné výši minus spoluúčast, zaplatí nájemce pronajímateli vždy pouze 10 % kalkulované ceny opravy, nejméně však 10 000 Kč. Jinými slovy: každé jednotlivé poškození vozidla během pronájmu do výše 10 000 Kč hradí nájemce.


podmínky stornování

Při odstoupení v době 60 a více dnů před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 10 % sjednaného nájemné. 

Při odstoupení v době 45 dnů před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 30 % sjednaného nájemné.

Při odstoupení v den začátku nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 100 % sjednaného nájemné.