Ceník

3 dny nebo víkend
4–7 dnů

8–20 dnů

21 dnů a více
hlavní sezóna
ČERVENSRPEN

3 200 Kč*

3 000 Kč

2 700 Kč

2 500 Kč

Vedlejší sezóna
BŘEZEN–KVĚTEN

ZÁŘÍ–ŘÍJEN

2 990 Kč

2 690 Kč

2 490 Kč

2 350 Kč

Mimo sezónu
listopad–únor

2 580 Kč

2 490 Kč

2 380 Kč

2 280 Kč

* Cena odpovídá jednomu dni. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

HLAVNÍ SEZÓNA
ČERVENSRPEN

3 DNY NEBO VÍKEND   3 200 Kč  

4–7 DNŮ                           3 000 Kč

8–20 DNŮ                        2 700 Kč

21 DNŮ A VÍCE               2 500 Kč

VEDLEJŠÍ SEZÓNA
BŘEZEN–KVĚTEN

ZÁŘÍ–ŘÍJEN

3 DNY NEBO VÍKEND   2 990 Kč 

4–7 DNŮ                          2 690 Kč

8–20 DNŮ                        2 490 Kč

21 DNŮ A VÍCE               2 350 Kč

MIMO SEZÓNU
LISTOPAD–ÚNOR

3 DNY NEBO VÍKEND   2 580 Kč 

4–7 DNŮ                          2 490 Kč

8–20 DNŮ                        2 380 Kč

21 DNŮ A VÍCE               2 280 Kč

Cena odpovídá jednomu dni zapůjčení. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.